درب منهول چدن

دریچه چدنی در خطوط آبرسانی و جمع آوری فاضلاب به منظور دسترسی به شبکه مانند دسترسی به شیرهای کنترلی، لوله های جمع آوری فاضلاب و آب ویا مخابراتی و یا گاز؛ در محل هایی از شبکه فضاهای دسترسی مانند اتاقک های شیر یا منهول بازدید شبکه ایجاد می شوند، که بر روی این منهول ها دریچه های بازدید ساخته میشود. باتوجه به اینکه این دریچه ها در مکان های مختلفی همچون خیابان ها و جاده ها نیز نصب می گردند، پس باید بنابر محل نصب، دارای استحکام و تحمل فشار لازم باشند.
استاندارد ساخت دریچه ها استاندارد ملی به شماره EN124 می یاشد. در این استاندارد مشخصه های ابعادی، مشخصات مواد اولیه در ساخت دریچه، رده های فشاری و نحوه آزمون و پذیرش دریچه ها بیان شده است.
شاخصه اصلی دریچه در این استاندارد، میزان تحمل فشار ذکر شده میباشد؛ بدین معنی که دریچه می تواند از مواد مختلفی (مانند چدن خاکستری، داکتیل و …) ساخته شود، اما در نهایت آزمون تحمل فشار است که رده فشاری دریچه را تعیین می نماید.
فرآیند کنترل کیفیت و انجام آزمون کنترل کیفی در زمینه اتصالات چدنی در شرکت ناب زیست به ترتیب زیر انجام میپذیرد:

  • نمونه گیری و کنترل کیفی مواد اولیه قبل از رسیدن به خط تولید توسط واحد آزمایشگاه انجام میگیرد . آزمون های مربوط شامل آزمون تعیین جنس و گرید چدن بر اساس استاندارد EN1561 توسط دستگاه های کالیبره و دقیق همانند دستگاه سختی سنجی، کوانتومتر، میکروسکوپ و دستگاه کشش؛ انجام شده و پس از تایید مرغوبیت ، اجازه ورود به خط تولید صادر میگردد.
  • کنترل و بازرسی ظاهری و ابعاد کلیه محصولات در ایستگاه های سوراخکاری؛ مونتاژ و رنگ؛ شات پلاست؛ تراشکاری که به وسیله ابزارهای اندازه گیری کالیبره صورت میگیرد.
  • مراحل آزمون تحمل فشار بر روی دریچه های چدنی و حصول اطمینان از مطابقت کلاس تحمل فشار برابر استانداردهای ملی و بین المللی این دریچه ها.
  • بکارگیری رنگ های اپوکسی با گواهینامه بهداشت رنگ، برای استفاده در مصارف آب آشامیدنی جهت اتصالات خطوط آبرسانی و کنترل ضخامت نهایی رنگ و پوشش اتصالات توسط دستگاه ضخامت سنج کالیبره شده.
دریچه منهول چدن
دریچه منهول چدن