دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور دستگاهی متشکل از موتور دیزلی و ژنراتور برق (دینام) می باشد که برای مقاصد تولید و جبران نبود برق شبکه سراسری مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم، موتور دیزلی وظیفه تامین نیروی مکانیکی و ژنراتور یا…