تماس با ناب زیست

آدرس دفتر :

تهران – خیابان گاندی – نبش کوچه 23

شماره تماس شرکت ناب زیست : 

 02188721092

02188722027

شماره تماس مستقیم با کارشناس فنی:

09126147685

تلفن اینترنتی:

02191013237

—————————————————————–

شماره فکس : 02189771019