راندمان تصفیه سپتیک تانک

تصفیه سپتیک تانک

در این بخش از سایت بمنظور آشنایی شما با مکانیزم عملکرد مخزن تصفیه فاضلاب بی هوازی، پارامترهای تاثیرگذار در بالا رفتن راندمان تصفیه سپتیک تانک و بررسی بخش های تاثیرگذار گندانبار را برای شما آماده کرده ایم.

راندمان تصفیه سپتیک تانک

سپتیک تانک بخش عمده ای از مواد معلق قابل ته نشینی (ss) ، روغن و چربی ، اجسام شناور و آشغال های موجود در فاضلاب را با راندمانی در حدود 80-60 درصد حذف می کند .

به دنبال حذف این آلاینده ها دیگر پارامترهای آلاینده نظیر COD ، BOD5 ،TSS نیز کاهش می یابد .

بخش از جامدات حذف شده از فاضلاب که دارای چگالی بیشتری نسبت به آب هستند در قسمت کف مخزن سپتیک تجمع یافته و لایه ای از لجن را تشکیل می دهند .

بخش دیگری از مواد جامد حذف شده از فاضلاب که دارای چگالی کمتری نسبت به آب هستند بر روی سطح فاضلاب لایه ای را تشکیل می دهند که این لایه عمدتاً حاوی روغن، چربی و دیگر اجسام شناور از جمله ذرات پلاستیک می باشد.

در این لایه ها به سبب شرایط مساعد انواع باکتری ها رشد یافته و بخشی از این جامدات را هضم کرده و یا بصورت محلول در می آورند.

حل شدن برخی از جامدات در فاضلاب و عبور آنها از سپتیک تانک باعث می شود که معمولا راندمان حذف BOD5 فاضلاب مربوط به سپتیک تانک کمتر از مخزن ته نشینی اولیه باشد.

اما بطور کلی راندمان حذف BOD5 سپتیک فاضلاب 50-30 درصد است .

اثر دیواره میانی سپتیک تانک در راندمان تصفیه فاضلاب

در اثر انجام واکنش های بیولوژیکی درون دستگاه سپتیک (septic tank) گازهایی از جمله متان تولید می شود که حباب از کف مخزن به سمت بالا صعود کرده و مانع از ته نشینی بخشی از مواد می شوند .

چسبیدن این حباب ها به ذرات جامد گاهی باعث معلق ماندن ذره شده و سبب گذر آن از گندانبار می شوند .

در واقع مهمترین علت اینکه در داخل سپتیک تانک یک دیواره میانی تعبیه می شود ، رفع همین اشکال است . چرا که وجود این دیواره باعث می شود که در مخزن دوم لجن تجمع نیافته و در نتیجه حباب گازی تولید نشود .

عدم تولید حباب گاز نیز باعث جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند ته نشینی ذرات شده و راندمان تصفیه را افزایش می دهد .

در حقیقت بواسطه استفاده از بافل میانی درون انباره تعفن ذرات معلق امکان عبور به بخش دوم مخزن تصفیه فاضلاب بی هوازی را ندارند.

رابطه حجم سپتیک تانک و راندمان تصفیه فاضلاب

معمولاً حجم مخزن سپتیک به گونه ای است که زمان ماند فاضلاب در آن در حدود 24 ساعت است.

هر چه زمان ماند فاضلاب در سپتیک تانک بیشتر باشد به سبب پیشرفت فرآیندهای تصفیه در آن ، راندمان تصفیه فاضلاب نیز بیشتر خواهد شد.

از این رو گاهی برای افزایش راندمان عملکرد سپتیک تانک ، ظرفیت گندانبار را بیش از حالت استاندارد در نظر می گیرند. البته بدیهی است که نمودار افزایش راندمان با افزایش زمان ماند (ظرفیت سپتیک تانک ) خطی نیست. بطوریکه به ازای افزایش 100 درصدی در ظرفیت سپتیک تانک، راندمان تصفیه آن تنها در حدود 40-30 درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین معمولاً بزرگتر کردن سپتیک تانک با هدف افزایش راندمان تصفیه اقتصادی نیست .

باید دقت نمود بهیچ عنوان حجم مخزن سپتیک از اندازه حداقلی حاصل از فرمول نحوه محاسبه ظرفیت سپتیک مندرج در صفحات داخلی همین سایت کمتر نباشد. چرا که در این صورت شوک های وارده به سیستم سپتیک تانک بهیچ عنوان اجازه تصفیه را به باکتری های بی هوازی نخواهد داد و سوراخ های چاه بصورت مرتب گرفته خواهد شد.

 غلظت آلاینده ها در خروجی سپتیک تانک

در جدول زیر پارامترهای اصلی آلودگی اعم از بی او دی و سی او دی و آلودگی های میکروبی قبل و بعد از سپتیک تانک اندازه گیری شده است.

ردیفپارامترغلظت ورودیغلظت خروجی
به سپتیک تانکاز سپتیک تانک
میلیگرم در لیترمیلیگرم در لیتر
1COD500-660327-445
25BOD155-286132-217
3Grease&Oil70-10536-37
4TSS155-33049-161
5TKN30-8839-82
6Fecal Coliform6-84/6-7
Log/LLog/L

کاملترین مکانیزم عملکرد در بین انواع گند انبار مربوط به سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره تولید شده از مواد اولیه پتروشیمی امیر کبیر با گرید ex3 و نوع hdpe100 می باشد که علت این موضع همین دوجداره بودن این مدل است و با نگهداشتن گرمای حاصل از فعالیت باکتریهای بی هوازی زمینه زاد و ولد آنها را فراهم می نمایند لذا پیشنهاد ما بدلیل بالایی بودن راندمان تصفیه سپتیک های پلی اتیلنی استفاده از این مدل انباره های تعفن می باشد.

رای کاربران
[امتیاز کلی: 4 میانگین: 5]