سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی نیز نوعی از انواع مختلف سپتیک تانک ها می باشد که البته بدلیل برخی مشکلات امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد اما بدلیل هزینه پایین و قیمت تمام شده کم همچنان در برخی از کشور ها همچون افغانستان و پاکستان و برخی نقاط ایران در حال استفاده است لذا در این آرتیکل ما به این سوال که سپتیک تانک بتنی چیست پاسخ خواهیم داد .

سپتیک تانک بتنی به دو صورت سپتیک تانک بتنی درجا و سپتیک تانک بتنی پیش ساخته یا اماده قابل تولید است.

سپتیک تانک بتنی درجا به سپتیک تانک بتنی گفته می شود که با مصالح بنایی طبق نقشه ای که ذیلا آورده خواهد شد توسط کارگر و بنا ساخته می شود. آجر ، سیمان تیپ 5 یعنی سیمان ضد سولفات و ایزوگام در سپتیک تانک بتنی درجا مورد استفاده قرار میگیرند استفاده یا عدم استفاده از میلگرد در سپتیک تانک بتنی درجا بستگی به حجم سپتیک تانک بتنی درجا دارد. اگر حجم سپتیک تانک بتنی مورد نیاز کمتر از 10 مترمکعب و بعضا 20 مترمکعب باشد قاعدتا با دیوارچینی آجری و ماله کشی سیمانی و نهایتا ایزوگام از داخل سپتیک تانک می توان یک دستگاه سپتیک تانک بتنی درجا ساخت . ولی چنانچه حجم سپتیک تانک بتنی مورد نیاز بیش از 20 مترمکعب باشد حتما می باید از طریق بستن قالب و میلگرد و سیمان تیپ 5 یعنی سیمان ضد سولفات و ایزوگام به ساخت سپتیک تانک بتنی درجا البته طبق نقشه شماتیک زیر ممارست ورزید .

سپتیک تانک بتنی

محاسبه قیمت سپتیک تانک بتنی درجا از طریق جدول آنالیز قیمتی شبیه تصویر زیر قابل استخراج است که در با محاسبه احجام مصرفی بتن و میلگرد و … و ضرب قیمت ارائه شده در فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این احجام منتج به استخراج قیمت سپتیک تانک بتنی درجا می گردد.

برای مشاهده ی همه روی عکس زیر کلیک کنید (فایل pdf)

بدلیل تسهیل کار شما مراجعه کننده گرامی به این سایت ذیلا فایل اکسل محاسبه قیمت سپتیک تانک بتنی درجا بر اساس قیمت های فهرست بها آپلود گردیده است .

با توجه به تغییر قیمت های فهرسا بهای مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بمنظور استخراج قیمت سپتیک تانک بتنی درجا و مقایسه آن با قیمت سپتیک تانک بتنی پیش ساخته و یا حتی سپتیک تانک پلی اتیلن کافی است نسبت به جایگزینی قیمت ها طبق فهرست بهای جدید اقدام نمائید .

فایل اکسل محاسبه قیمت سپتیک تانک بتنی درجا بر اساس قیمت های فهرست بها

دانلود

در ادامه بدلیل وقت بر بودن ساخت سپتیک تانک بتنی درجا در کل جهان منجمله ایران پیمانکاران و کارفرمایان به استفاده از سپتیک تانک بتنی پیش ساخته روی آورده اند .

ما نیز در ادامه ضمن ارائه نقشه ساخت سپتیک تانک بتنی پیش ساخته و عکس و فیلم از مراحل تولید سپتیک تانک بتنی آماده به تشریح آن می پردازیم .

سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی پیش ساخته بصورت استوانه عمودی تولید می گردد . حجم سپتیک تانک بتنی پیش ساخته بدلیل بسیار سنگین بودن نهایتا تا 15 مترمکعب قابل تولید در کارخانه است . برای حجم سپتیک تانک 50 مترمکعبی بتنی می بایسد 3 دستگاه سپتیک تانک بتنی 15 مترمکعب در کنار 1 دستگاه سپتیک تانک بتنی پیش ساخته قرار گیرد و به هم پارالل گردد.

قطر سپتیک تانک بتنی پیش ساخته از 1.2 متر آغاز و تا 2 متر ادامه دارد ارتفاع سپتیک تانک بتنی پیش ساخته از 1.5 متر آغاز و تا نهایتا 5 متر ادامه خواهد داشت . همین محدودیت های بسیار زیاد و متاسفانه خوردگی بتن حتی تیپ 5 در مقابل فاضلاب اسیدی باعث شده است امروزه کسی از سپتیک تانک بتنی چه بصورت درجا و چه بصورت اماده استقبال نکند . 

شاید بتوان بزرگترین مزیت سپتیک تانک بتنی پیش ساخته را قیمت مناسب آن و بزرگ ترین عیب سپتیک تانک بتنی را همین موضوع خوردگی سپتیک تانک و نفوذ فاضلاب به درون خاک اطراف نام برد.

سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی
سپتیک تانک بتنی
سپتیک تانک بتنی

نقشه سپتیک تانک
محاسبه حجم سپتیک تانک
مخزن frp