طراحی ، اجرا و دانلود نقشه سپتیک تانک

طراحی سپتیک تانک

در این پست از وب سایت گروه صنعتی ناب زیست به فرآیند طراحی سپتیک تانک و حتی اجرای آن هم چنین در آخر سر نیز می توانید فایل اتوکد نقشه سپتیک تانک را دانلود نمایید .

طراحی سپتیک تانک می بایست بر اساس دانش و تجربه باشد چرا که دانش به تنهایی نمی تواند به طراحی دقیق سپتیک تانک بینجامد.

چند نکته بسیار مهم که باید در طراحی سپتیک تانک در نظر گرفت :

– طول سپتیک تانک را 2 تا 4 برابر عرض آن می بایست در نظر گرفت .

– حداقل عمق موثر برای سپتیک تانک باید 1.2 متر باشد، عمق موثر سپتیک تانک عبارتست از فاصله آزاد فاضلاب تا کف سپتیک تانک.

– فاصله سطح فاضلاب آزاد درون سپتیک تانک تا سقف سپتیک تانک حداقل باید 20 سانتی متر باشد.

– برای زلال سازی بهتر فاضلاب باید سپتیک تانک را دو یا سه مخزنه طراحی نمود که باید حجم قسمت اول سپتیک تانک را دو برابر حجم قسمتهای بعدی مخزن سپتیک تانک در نظر گرفت .این امر به منظور جلوگیری از نوسانات سطحی فاضلاب و طولانی تر کردن تخلیه لجن سپتیک تانک صورت می گیرد.

– بمنظور تخمین درست حجم یا ظرفیت سپتیک تانک ضریب تبدیل آب مصرفی منبع تامین فاضلاب به فاضلاب معمولاٌ برابر 80 درصد در نظر گرفته شود.

– میزان تولید فاضلاب با توجه به سرانه مصرف آب و ضریب تبدیل آن به فاضلاب برای زمان ماند 24 ساعت برای مجتمع های مسکونی و 12 تا 15 ساعت برای مجتمع های اداری و تجاری و کمپ های کارگری و مهندسی (به دلیل عدم حضور پرسنل عملیاتی در طول روز) در نظر گرفته شود .

جریان فاضلاب بین قسمت های مختلف سپتیک تانک توسط لوله های با قطر 20 تا 30 سانتی متر برقرار می گردد، ممکن است این امر بوسیله سوراخهایی که در دیواره جداکننده یا بافل سپتیک تانک به فاصله 30 تا 40 سانتی متر از سطح آزاد فاضلاب تعبیه می شند انجام گیرد تا مواد شناور از انباره اول سپتیک تانک به قسمت دوم سپتیک تانک سرریز نشود. در این حالت فاصله مرکز سپتیک تانک تا مرکز لوله ها و یا سوراخها در پایین یا بالای مرکز سپتیک تانک 30 سانتی متر در نظر گرفته شود.

بمنظور خروج گازهای حاصل از تجزیه فاضلاب بواسطه فعالیت باکتری های بی هوازی در فضای داخلی سپتیک تانک، از لوله ای به قطر 110 میلیمتر استفاده شود. بمنظور جلوگیری از انتشار بوی گاز متان و هیروژن سولفید و … ارتفاع لوله تهویه یا ونت سپتیک تانک را حداقل 1.5 متر بالاتر از ارتفاع بالاترین نقطه در ساختمان در نظر بگیرید. همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران و پرندگان به لوله تهویه می توان دو کار انجام داد : 1- یا در انتهای ونت سپتیک تانک توری نصب گردد و یا با نصب زانوی 90 درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه سپتیک تانک را به طرف زمین برگردانده شود.

– برای بازدید، تمیز کاری و تعمیر کردن سپتیک تانک، تعبیه دریچه آدم رو ضروری است.

– بمنظور جلوگیری از حرکت اغتشاشی فاضلاب ورودی که ممکن است موجب خروج کف ناشی از عمل تجزیه فاضلاب گردد از مانع استفاده گردد که ما در ادامه از این مانع به عنوان سیفون ورودی سپتیک تانک یاد می نمائیم. این مانع ممکن است با نصب زانویی و تغییر جهت دادن لوله ورودی داخل تانک از حالت افقی به عمودی عملی گردد. معمولاٌ انتهای لوله ورودی را حدود 30 سانتی متر و انتهای لوله خروجی فاضلاب را 45 سانتی متر پایین تر از سطح آزاد فاضلاب نصب می کنند.

– در حال حاضر حداکثر جمعیتی که می توان فاضلاب حاصل از فعالیت آنها را با سپتیک تانک تصفیه نمود 300 تا 400 نفر توصیه شده است. برای بیشتر از این تعداد می باید بصورت موازی چند دستگاه سپتیک تانک طراحی نمود.

– با نصب دیواره در داخل فضای سپتیک تانک حجم آن را به حداقل دو قسمت تقسیم نمائید، بطوریکه حجم فضای مربوط به ورود فاضلاب دو برابر حجم فضای قسمت خروجی باشد.

اجرای سپتیک تانک

با توجه به اینکه سپتیک تانک اصولا بصورت دفنی درون زمین قرار میگیرد دارای دستورالعمل خاصی بمنظور اجرا می باشد. اجرای سپتیک تانک بستگی به جنس بدنه دارد . اجرای سپتیک تانک بتنی نسبت به سپتیک تانک پلی اتیلن بسیار دشوارتر است . 

نقشه سپتیک تانک

با توجه به اینکه در سراسر دنیا انواع مختلف سپتیک تانک تولید می شود نقشه های مختلفی نیز برای سپتیک تانک قابل تصور است اما در حالت کلی یک سپتیک تانک تشکیل شده از محفظه ای بمنظور نگهداری و زلال شدن فاضلاب خروجی از ساختمان .

تصاویر و دانلود نقشه های سپتیک تانک

نقشه سپتیک تانک 5 متر مکعب
نقشه سپتیک تانک

نقشه سپتیک تانک 10 متر مکعب

دانلود تمامی نفشه ها در قالب فایل فشرده


نقشه سپتیک تانک پیشرفته

نقشه سپتیک تانک پیشرفته

سپتیک تانک چیست
دیزل ژنراتور
سپتیک تانک