رزین تبادل یونی

رزین تبادل یونی به عنوان محیطی برای مبادله یونی عمل می کند .این رزین در شکل های بسیار کوچکی که معمولا اندازه  شعاع آنها 0.25 – 0.5 میلی متر می باشد . رنگ این رزین ها زرد یا سفید است و نحوه ی قرار گیری این دانها در کنارهم به صورت متخلخل می باشد به طوریکه سطوح بالایی رزین به صورت تو در تو قرار دارند. جنس رزین های تجاری از پلی استارین سولفونات می باشد.

عملکرد این یون ها به گونه ای است که آزاد شدن یونی همراه با به دام انداختن یون دیگری همراه است.

رزین های تبادل یونی کاربردهای مختلفی دارند که از مهمترین آنها می شود به استفاده از این رزین ها در دستگاه های تصفیه آب می شود اشاره کرد که با استفاده از تبادل یونی کلسیم و منیزیم موجود در آب را گرفته و با یون سدیم جایگزین می کند .

رایج ترین رزین های که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد آنیونی و کاتیونی می باشد که در یون های آنیونی ،یون ها با بار منفی را جذب می کنند و در یون های کاتیونی ،یون ها با مثبت را جذب می کنند.

رزین تبادل یونی

عملکرد رزین در سختی گیر : رزین در داخل مخزن سختی گیر قرار می گیرند به صورتی که یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب را گرفته و با یون های سدیم در آب جایگزین کرده و سبب نرمی آب می شوند رزین بعد از چندین ساعت استفاده با توجه به دبی عبوری نیاز به احیا پیدا می کند که برای احیای رزین نیاز به محلول آب و نمک می باشد که رزین به حالت اولیه خود در بیاید.

برای عملکرد بهتر رزین در داخل سختی گیر بهتر است که رزین هر دوسال یکبار تعویض شود تا بهترین عملکرد را داشته باشد.

انواع  رزین های تبادل یونی:

  1. آنیونی قوی
  2. آنیونی ضعیف
  3. کاتیونی قوی
  4. کاتیونی ضعیف
رزین تبادل یونی

فرایند تبادل یونی اغلب برای جداسازی و تمیزکردن فلزاتی مانند : اورانیوم از پلوتونیوم و دیگر آکتینید ها از جمله توریم استفاده می شود. مبادله یونی برای سال ها تنها راهکار برای جدا کردن  زمین های کمیاب بود ولی این پروسه در سال 1940 توسط اسپیدینگ توسعه یافت .

مطلب پیشنهادی :
دیزل ژنراتور
آب شیرین کن صنعتی