پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب مجموعه عملیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در طی آن مواد آلی و بیماری‏زای موجود در فاضلاب کاهش یافته و به پساب قابل تخلیه در طبیعت تبدیل می‏شود. از جمله مزایای پکیج تصفیه فاضلاب می‏توان به تامین بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست، تولید کود طبیعی و تولید انرژی (بیوگاز) اشاره کرد. فرآیندهای تصفیه فاضلاب شامل فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک می‏شود که معمولا ترکیبی از این روش‏ها جهت تصفیه فاضلاب استفاده می‏گردد.

از جمله ملاک‏های انتخاب فرآیند پکیج تصفیه فاضلاب می‏توان به: نوع و کیفیت فاضلاب ورودی، استانداردهای کیفی پساب خروجی (نوع مصرف)، مسائل اقتصادی و مدیریت پسماندهای تولیدی اشاره کرد.

انواع روش تصفیه فاضلاب

1- روش MBBR: در بین روش‏های معمول تصفیه بیولوژیکی، روش MBBR (Moved Bed Bio Reactor) ک روش موثر در تصفیه فاضلاب به شمار می‏آید. استفاده از این روش برای حذف مواد آلی در فاضلاب دارای کاربرد بالایی است و فرآیند مذکور به سرعت مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی را کاهش می‏دهد. نیاز هرچه بیشتر به کیفیت بالاتر برای پساب خروجی جهت حفاظت و نگهداری آب‏های سطحی موجب گرایش هرچه بیشتر به این سیستم گشته است.


2- روش MBR: فرایند MBR ترکیبی از یک سیستم رشد معلق لجن فعال و فرایند جداسازی غشایی می باشد. این سطح از فیلتراسیون موجب می شود پساب خروجی از واحد تصفیه، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد و همچنین نیازی به مراحل ته نشینی و عبور از فیلتر شنی که در روش‏های سنتی تصفیه فاضلاب استفاده می‏شود، نباشد. مرحله ته نشینی فرایند لجن فعال متداول به وسیله مرحله فیلتراسیون غشا جایگزین می شود، و به طور ویژه فضای مورد نیاز را کاهش می دهد و کیفیت پساب به دلیل حذف جامدات معلق افزایش می‏یابد. فاضلاب ورودی به راکتور به وسیله پمپ ازحوضچه ته نشینی اولیه تصفیه خانه به درون راکتور تزریق و بعد از هوادهی و فیلتراسیون توسط پمپ دیگر به سمت خروجی هدایت می شد. در حقیقت می‏توان راندمان بالای تصفیه فاضلاب و عدم نیاز به واحد ته‏شینی را از جمله مزایای این روش بیان کرد.

3- روش لجن فعال با هوادهی گسترده: این روش تصفیه یکی از انواع فرآیندهای اصلاح‏شده فرآیند لجن فعال است که در آن جهت کاهش میزان لجن تولید شده، اصلاحاتی صورت گرفته است. از جمله این موارد می‏توان به حذف واحد ته‏شینی اولیه اشاره کرد. فرایند لجن فعال هوادهی گسترده که غالباً در تصفیه خانه های کوچک به کار گرفته می شود شامل یک استخر هوادهی و استخر ته نشینی است که مخلوط لجن از استخر هوادهی به استخر ته نشینی، که در آن لجن از پساب جدا می شود، منتقل می گردد. اساس کار در فرآیند لجن فعال هوازی، شامل هوادهی فاضالب خام در مجاورت میکروارگانیسم ها در حوضچه هوادهی و سپس جداسازی جرم میکروبی از فاضلاب هوادهی شده در حوض های ته نشینی و به دست آوردن پساب تصفیه شده است. در این سیستم برای جلوگیری از ورود ذرات خارجی به هوادهی و سایر واحدهای تصفیه خانه آشغالگیر به آن افزوده گردیده است و حجم مخزن هوادهي حدود دو تا چهار برابر بزرگتر شده که به تبع آن زمان ماند هیدرولیکی (HRT) و عمر لجن (SRT) افزایش یافته است. این تغییرات باعث کاهش قابل ملاحظه مقدار لجن دفعی گردیده است. انعطاف پذيري و پايداري اين سيستم سبب شده است كه امروزه در كشور ما بطور گسترده‏اي از اين روش براي تصفية انواع فاضلاب‏هاي بهداشتي و صنعتي استفاده شود.

دیزل ژنراتور
سپتیک تانک ناب
رزین تبادل یونی