Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی در نتیجه ساخت و تولید یک محصول تجاری ایجاد می شود. اکثر کارخانه های صنعتی و کارگاه های تولیدی انواع پساب صنعتی تولید می کنند و فاضلاب خروجی آنها همان فاضلاب صنعتی نامیده می شود. یکی از بهترین راهکارها برای تصفیه پسابهای تولید شده در صنایع، استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی است.

از سالهای قبل تصفیه و گندزدایی انواع فاضلاب صنعتی مورد توجه بوده است؛ زیرا حجم فاضلاب صنعتی تولیدی توسط کارخانه ها و کارگاه ها بسیار زیاد است و پس از تصفیه شدن و گندزدایی میتوان از پساب تصفیه شده استفاده مجدد نمود. با تصفیه فاضلاب صنعتی میزان زیادی از آلودگی آن حذف شده و همچنین میکروب ها، باکتری ها، آلاینده ها و مواد آلی مضر موجود در فاضلاب حذف و از بین می روند.

برای اطلاعات کامل تر پیشنهاد میکنیم صفحه ی پکیج تصفیه فاضلاب را مطالعه نمایید.

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

به طور کلی صنایع و مشاغل از نظر میزان تولید فاضلاب به 3 دسته کلی صنایع بدون فاضلاب (مانند صنایع تولید لوازم خانگی)، صنایع دارای فاضلاب متوسط (مانند صنایع نساجی) و صنایع دارای فاضلاب زیاد (مانند صنایع تولید مواد غذایی) دسته بندی می شوند.

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

در کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته نیمی از آب توسط کارخانجات و کارگاه های صنعتی مصرف می شود. آب به عنوان ماده اولیه، برای گرم کردن و سرد کردن، انتقال و شستشو مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی نقش بسیار مهمی در صنعت دارد. با تصفیه و گندزدایی فاضلاب صنعتی در بسیاری از هزینه ها و انرژی صرفه جویی می شود. همچنین فلزات سنگین و مواد آلی مضر برای طبیعت و سلامت انسان ها که در فاضلاب ها وجود دارند، نیز از بین می روند.

فلزات سنگین اگر با فاضلاب صنعتی وارد طبیعت و محیط زیست شوند، سلامت انسان ها و جانداران را به خطر می اندازند و از طرفی باعث رسوب دهی و تولید لجن فعال می شوند. مواد آلی نیز همین طور است، اگر تصفیه نشوند و وارد طبیعت شوند، تهدید بزرگی برای سلامت انسان ها و جانداران می باشند و ممکن است آب های آشامیدنی را آلوده کنند.

کاربردهای پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی در صنایع و تولیدی های بسیاری کاربرد دارد که در زیر به تعدادی از این صنایع اشاره شده است.

 • صنعت کاغذ سازی و مقوا سازی
 • معدن
 • نفت و پتروشیمی
 • صنایع غذایی
 • آهن و فولاد
 • چرم سازی
 • نساجی
 • کارخانه های تولید لبنیات (اطلاعات کامل در پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی)
 • کارواش ها
 • کارگاه ها و کارخانه های تولید مواد شوینده و بهداشتی
 • کارخانجات تولید دارو (اطلاعات کامل در پکیج تصفیه فاضلاب داروسازی)
 • کارخانه های تولید فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس و …

تصفیه فاضلاب صنعتی

ویژگی‌های فاضلاب صنعتی

انواع تولیدات صنعتی باعث ایجاد انواع مختلفی از پساب می شود که بسته به نوع صنعت دارای ویژگی ها و سطوح متفاوتی از آلاینده ها هستند. تصفیه این فاضلاب ها می تواند بسیار دشوار و یا هزینه بر باشد. علاوه بر این جریان، دما و ترکیب فاضلاب‌های صنعتی می تواند بصورت روزانه و ساعتی تغییر کند. شاخص‌های عمومی تصفیه فاضلابهای صنعتی عموماً به سه بخش مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی می شود.

 1. مشخصه های فیزیکی شامل رنگ، کدورت، دما، بو و مواد جامد.
 2. مشخصه های شیمیایی شامل مواد آلی، کربوهیدراتها، روغن و گریس، سموم، فنل ها، پروتئین ها، سورفاکتانتها و مواد غیر آلی شامل قلیاها، کلریدها، فلزات سنگین، نیتروژن، فسفر، گوگرد و گازها شامل هیدروژن سولفید، متان و اکسیژن می باشد.
 3. مشخصه های بیولوژیکی شامل کل باکتریها، کل کلیفرمها، تخم انگلها و عوامل بیماریزا.

لزوم تصفیه پساب صنعتی

پساب‌های صنعتی مایع با توجه به ویژگی های زیر برای دفع تقسیم بندی می شوند:

 • اکسیژن مورد نیاز زیستی (BOD)
 • اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
 • کل کربن آلی (TOC)
 • روغن و گریس آزاد (FOG)
 • غلظت ترکیبات آلی خاص همچون بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، گزیلن، سوخت دیزل، و بی فنول های پلی کلره.

مواردی که در بالا به آنها اشاره شد میتوانند به شکل مایع، ماده آبکی یا گل و لای بوده و بیش از یک نوع فرایند تصفیه ای نیاز داشته باشند.

پیشنهاد برای شما: فیلتر شنی

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلابهای صنعتی اصولا به 3 روش تصفیه می شوند که در زیر این روش ها را بررسی کرده ایم:

1. روش های شیمیایی

در فرآیند تصفیه فاضلاب صنعتی به روش شیمیایی برای از بین بردن آلاینده ها و آلودگی ها از واکنش های شیمیایی و مواد شیمیایی استفاده می شود. اصلاح PH، سختی گیری، انعقاد، تبادل یونی، اکسیداسیون و احیا از روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی می باشند.

2. روش های فیزیکی

در تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی از روشهای فیزیکی استفاده شده و خبری از مواد شیمیایی در این بخش نیست. آشغالگیری، دانه گیری، صاف سازی، ته نشینی، انجماد، سوزاندن، خشک کردن و فیلتراسیون روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب هستند.

3. روش های بیولوژیکی

در این روش برای تصفیه فاضلاب صنعتی از روش بیولوژیکی استفاده می شود که این روش ها به دو دسته هوازی و بی هوازی تقسیم می شوند.

در روش هوازی از اکسیژن محلول استفاده می گردد. هوادهی گسترده و RBC از روش های بیولوژیکی هوازی هستند.
در روش بی هوازی از میکروارگانیسم ها استفاده می شود و اکسیژن محلول کاربردی ندارد. UASB و FBR از روش های بیولوژیکی بی هوازی می باشند.

برای تولید پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی با توجه به حجم فاضلاب، میزان آلودگی های موجود، نوع آلاینده های موجود، میزان چربی و روغن موجود و میزان ذرات جامد معلق در فاضلاب روش تصفیه انتخاب می شود. در برخی موارد از هر 3 روش بالا برای تصفیه و گندزدایی فاضلاب صنعتی استفاده می گردد.

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی دارای مراحلی می باشد که در زیر به اختصار توضیح داده شده است:

 1. ابتدا ذرات چربی و ذرات جامد موجود در فاضلاب جدا می شوند.
 2. ذرات محلول و حل شده در فاضلاب حذف می شوند.
 3. ذرات جامد معلق موجود در فاضلاب از طریق انعقاد شیمیایی ته نشین و سپس حذف می شوند.
 4. مواد رنگی و سمی موجود با استفاده از انعقاد الکتریکی از بین می روند.
 5. در نهایت برای تصفیه دقیق تر و کامل تر از اکسیداسیون پیشرفته استفاده می شود تا تمام مواد و ذرات باقی مانده از مراحل قبلی، از بین بروند.

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی

طراحی و ساخت دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلاب‌های صنعتی بسته به نوع صنعت ، نحوه تولید و چگونگی مصرف آب از نظر کمیت و کیفیت بسیار متنوع و متغیر هستند. به همین دلیل فرایندهای تصفیه پساب صنعتی تنوع و پیچیدگی بیشتری نسبت به روشهای تصفیه فاضلاب بهداشتی دارند. با این توضیح مشخص است که طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی پس از بررسی دقیق کمی و کیفی فاضلاب، و بر اساس نتایج نمونه برداری ها و آزمایشات انجام میشود.

در صورتی که پساب به لحاظ بیولوژیکی قابل تجزیه توسط باکترها باشد، به ویژه در اغلب صنایع غذایی از قبیل کشتارگاها، فراورده های پروتئینی، صنایع شیر و لبنیات؛ پکیج های تصفیه فاضلاب بهترین گزینه از لحاظ اقتصادی و کیفیت محسوب میشوند.

اما در صنایع شیمیایی، کارخانجات رنگرزی، آبکاری ، تولید رنگ و مانند آن، به دلیل ماهیت شیمیایی و سمی محصولات و فاضلاب تولیدی، نیاز است از فرایندهای تصفیه شیمیایی به منظور پاکسازی آلاینده ها استفاده شود. گاهی ممکن است جهت تصفیه مقدماتی و تکمیلی پساب های صنعتی از روش های کمکی دیگری نظیر چربی گیری، نیترات زدایی، فیلتراسیون استفاده کرد. همچنین میتوان از روش های پیشرفته ای از قبیل اکسیداسیون با گاز ازن، یا جذب توسط کربن فعال و مواردی از این قبیل نیز بهره گرفت.

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

از دیگر موارد بسیار مهم در طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، جنس و متریال به کار رفته در ساخت اجزا و قطعات مختلف آن می باشد. در ساختار این دستگاه ها در حالت کلی می توان مخزن، آشغالگیر مکانیکی، سیستم های جمع آوری لجن، موتورهای الکتریکی، تابلوهای برق، لوله ها و اتصالات وجود دارد.

با توجه به تماس زیاد مخزن با فاضلابی که دارای آلاینده های شیمیایی زیادی است، در ساخت بدنه آنها از پروفیل های فلزی کربن استیل استفاده میشود. این مخازن به دلیل دارا بودن پوشش های اپوکسی کاملا در برابر خوردگی مقاوم هستند.

باید در نظر داشت که با توجه به ظرفیت مخزن و مقدار پساب تولید شده در صنایع گوناگون، جنس ساخت مخازن متفاوت خواهد بود . برای مثال در تصفیه خانه های کوچک برای بدنه مخزن پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی ممکن است از فایبرگلاس نیز استفاده شود.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی مزایای زیادی را برای صاحبان صنایع و همچنین محیط زیست به همراه خواهد داشت. در زیر به چند مورد از این مزایا اشاره کرده ایم:

 1. استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی باعث می شود آب مورد نیاز صنایع و مشاغل در مصارف غیر شرب تامین شود.
 2. تصفیه پسابهای صنعتی باعث خواهد شد فاضلاب آلوده و سمی کمتری وارد طبیعت شده و آسیب کمتری به محیط زیست وارد شود.
 3. طراحی کاملا متناسب با محیط و فضای نصب.
 4. قابلیت استفاده در محیط هایی با دما و شرایط آب و هوایی مختلف
 5. دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی موجب میشود لجن کمتری در حین تصفیه فاضلاب تولید شود.
 6. کارایی بالا در محیط های صنعتی با مواد آلاینده متنوع
 7. مقاومت بالای مخازن و لوله و اتصالات در برابر خوردگی و پوسیدگی
 8. قابلیت حمل و نقل بالا
 9. نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری در مدت زمان کوتاه و هزینه کم
 10. بازیافت و تولید آب برای تولیدات مختلف در صنایع شیمیایی، نفت و گاز.
 11. ذخیره انرژی و کاهش هزینه ها در بلند مدت.
 12. صنایع و مشاغل با تصفیه فاضلاب صنعتی تولیدی خود می توانند هزینه های کلی و جانبی خودشان را کمتر کنند.
رای کاربران
[امتیاز کلی: 1 میانگین: 5]
2 دیگاه
 1. سلام . من مدیر واحد بهداشت شرکت نینوا در عراق هستم . کارخانه ما تولید کننده لبنیات هستش . پسابی که از کارخانه خارج میشه سابقا به تصفیه خانه شهرک منتقل میشد و جدیدا اداره صنایع گفته حتما باید از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی استفاده کنید. در روز حدودا 15 مترمکعب فاضلاب آلوده به چربی و … از کارخانه خارج میشه . قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی آماده حدودا چقدره ؟ هر دیتایی نیاز دارید بفرمائید من روی ایمیل براتون بفرستم. ممنونم

  • چشم . روی همین ایمیل دیتایی که لازمه رو براتون می فرستم . لطفا اونها رو ارسال کنید تا نسبت به طراحی اقدام بشه .